Sözlükte "revizyonizm" ne demek?

1. Bir öğretinin ana temellerini tartışma konusu yapanların tutumu.
2. Marksçılığı yeniden gözden geçirmek ve düzeltmek gerektiğini ileri süren ve onun diyalektik özünü yadsıyan görüşrevizyonizm

Revizyonizm kelimesinin ingilizcesi

revisionism
Köken: Fransızca

Revizyonizm ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Revisionism) Geleneksel Marksist ve Leninist doktrinlerde değişiklik yapılmasını isteyen bir komünist düşünce akımı. Revizyonistler, komünist teorileri günün koşullarına uydurabilmek için bunlarda revizyona gidilmesi inancındadırlar. Proleter ihtilalinin tarihi zorunluluğunu reddederler, Kapitalizm’den Sosyalizm’e geçiş sırasında Proleterya diktatoryasım kabul etmezler. En önemlisi, katı Leninist parti organizasyonunu ve demokratik merkeziyetçiliği benimsemezler. Revizyonistlere göre nükleer çağda, Komünist dünya için en iyi politika topyekün bir savaş değil, barış içinde bir arada yaşamaktır.

--Reklam--